Polityka prywatności

Dbamy o prywatność i ochronę danych osobowych użytkowników naszego serwisu, dlatego poniżej przedstawiamy zasady korzystania z niego. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż dane te nie są sprzedawane, ani przekazywane innym podmiotom.

Pliki z logami

Podobnie, jak spora część innych witryn internetowych, zbieramy i wykorzystujemy dane, które zawarte są w plikach logów. Wśród danych wyróżnia się:

–        numer IP użytkownika,